Formulier hulp artikelen nu ook mobiel beschikbaar

Eerder gaven we al aan met een mobiele website bezig te zijn.
Vandaag zijn er weer diverse hulp artikelen beschikbaar geworden.

Feedback formulier artikel